Turun kaupunginhallitus vahvisti 22.11.2021 Vanhankaupungin strategisen kehittämishankkeen tavoitteet ja konkreettiset kehittämisen toimenpiteet. Keskeisenä tavoitteena on tehdä Turun Vanhankaupungin alueesta kansainvälisesti ja paikallisesti tunnettu ja kiinnostava yhtenäinen kokonaisuus.

Vanhallakaupungilla tarkoitetaan aluetta Tuomaanpuistosta aina Fortuna-kortteliin asti. Yliopistojen alue on tärkeä osa kokonaisuutta, ja tavoitteena on linkittää se tiiviimmäksi osaksi Vanhaakaupunkia.

Kuva: Lundén Architecture Company

Uudistukset arvokasta ympäristöä kunnioittaen

Vanhankaupungin alueella on sekä kiinteistöjä, joiden käyttöä voisi tehostaa, että täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Nykyisten rakennusten monipuolisempi hyödyntäminen loisi mahdollisuuksia uusille toimijoille ja palveluille. 

–  Pidän erittäin tärkeänä sitä, että alueen rakennuskantaa avataan rohkeasti kaikkia kaupunkilaisia ja kävijöitä aktiivisesti palveleviksi tiloiksi. Pyrkimyksenä on, että Vanhankaupungin alueelle saataisiin myös sen konseptiin sopiva uusi ja merkittävä ankkuritoiminto, esimerkiksi hotelli, kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen sanoo.

Historiallisen keskustan arkkitehtuuri huomioidaan kaikessa uudisrakentamisen suunnittelussa sekä uuden ja vanhan yhteensovittamisessa. 

Alueen kiinteistönomistajien kanssa jatketaan keskustelua kehittämistoimenpiteistä ja kaavoitushankkeista, ja niitä pyritään edistämään. Kaupungin omistamaa kiinteistökantaa on myös tarkoitus kehittää. 

– Käynnistämme Vanhan Suurtorin alueen kiinteistöjen tilastrategian ja tilankäytön suunnitelman laatimisen. Siinä huomioimme erityisesti ne mahdollisuudet ja tarpeet, jotka syntyvät Taiteen talon ja luovien alojen toimijoiden sekä muiden Vanhankaupungin aluekehitystä edistävien yritysten ja kolmannen sektorin yhteistyöstä, Hintsanen kertoo.

Aurajoen rantaa Vanhankaupungin kohdalla. Kuva: Heikki Räisänen

Viheralueet monipuolisempaan käyttöön

Vanhankaupungin alueen viihtyisyyttä lisätään kehittämällä julkisia kaupunkitiloja ja viheralueita entistä avoimemmiksi ja toimeliaammiksi. 

– Viheralueet ovat tärkeä osa Vanhankaupungin viihtyisyyttä. Ne kaipaavat kohentamista, jotta kaupunkilaiset hyödyntäisivät niitä entistä paremmin. Niiden kehittämistarpeita selvitetään ja erityisesti Tuomaanpuiston osalta haluamme tietää, mitä kaupunkilaiset ja alueen asukkaat toivovat sinne, millainen toiminta sopii alueen luonteeseen ja ketkä ovat kiinnostuneita tuottamaan sitä, Hintsanen sanoo.

Kaupunkilaiset ovat toivoneet, että alueella olisi helpompi liikkua pyörällä ja kävellen. Siihen tullaan jatkossa kiinnittämään entistä enemmän huomiota: Tarkoituksena on selvittää esimerkiksi Piispankadun muuttamista piha- tai pyöräilykaduksi. Aurajoen rantaväylän Arkkipiispantalon kohdalta puuttuva osuus Agricolankadulta Jokikadulle toteutetaan vuosina 2022–2023. Alueen kortteleissa on monia sisäpihoja, ja niiden välisten kulkuyhteyksien avaamisten mahdollisuuksia tullaan myös tutkimaan.

Vanhankaupungin alueen kehittämistä tehdään jatkossakin laajassa yhteistyössä eri toimijoiden ja kaupunkilaisten kanssa. Tätä tukemaan perustetaan alueen kehittämistyötä ohjaava yhteistyöryhmä.

Vanhankaupungin kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet perustuvat Turun strategiaan, keskustan kehittämisen kärkihankkeen tavoitteisiin, keväällä julkaistuun Turun historiallisen keskustan ja yliopistojen alueen kehittämissuunnitelmaan sekä sen tekemisen aikana käytyihin kokouksiin ja keskusteluihin asiantuntijoiden, alueen toimijoiden ja asukkaiden kanssa.

Asia kaupunginhallituksen päätöslistalla

Lisätietoa Vannhankaupungin kehittämisestä