Ilmastopositiivisen yritysalueen malli tukee kaupunkeja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa sekä auttaa yrityksiä löytämään uusia vähäpäästöisempiä ja hiiltä sitovia ratkaisuja. Turun Topinpuistossa pilotoitua mallia voidaan nyt soveltaa muuallakin. Tuore julkaisu antaa tukea siihen, miten edetä yritysalueen ilmastotyössä.

Lisätietoa

ILPO-hanketta toteuttavat Turun kaupunki, Lounais-Suomen jätehuolto Oy, Business Tampere, Tampereen yliopisto ja Vantaan kaupunki. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Uudenmaan liitto ja hankkeeseen osallistuvat kaupungit ja organisaatiot.

Turun Topinpuiston kiertotalouskeskuksessa kehitettiin yritysalueen yhteiseen toimintaan uudenlainen malli. Opit koottiin ilmastopositiivisen yritysalueen malliksi, joka tehostaa kiertotaloutta ja vähentää päästöjä.

Alueen päästölähteet ja mahdolliset hiilinielut tunnistettiin ja yritysten tilannetta kartoitettiin kyselyllä. Tavoitteet ja ratkaisut koostettiin yhdessä konsulttitoimisto AFRYn kanssa ilmastopoluksi, joka toimii nyt konkreettisena toimintasuunnitelmana alueen yrityksille.

Ilmastopositiivisen yritysalueen malli on toteutettu osana ILPO-hanketta, joka tukee kaupunkeja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa sekä auttaa yrityksiä löytämään uusia vähäpäästöisempiä ja hiiltä sitovia ratkaisuja ja yhteistyömalleja.

Ilmastopositiivisen yritysalueen malli on keskeinen osa hankkeen tavoitteita. Mallia voidaan hyödyntää muilla vastaavilla yritysalueilla, kaupungeissa ja kunnissa. Mallista viestitään osana Suomen kiertotalouskeskusten yhteistä CircHubs –verkostoa.

Turun kaupunki on ILPO-hankkeen päätoteuttaja ja työn tulokset kytketään osaksi Hiilineutraali Turku 2029 –tavoitetta ja Turun kaupungin ilmastosuunnitelmaa.