Monet tekijät ovat heikentäneet puuston kuntoa Turun Urheilupuistossa ja puita kaadetaan puistometsäsuunnitelman mukaisesti. Hoitotyöt kestävät joulukuun puolivälistä tammikuun loppuun.

Kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymän Urheilupuiston puistometsäsuunnitelman mukaisia hoitotöitä toteutetaan Urheilupuistossa tämän talven aikana. Suurin osa kaadettavista puista on saarnensurman vaivaamia, muuten huonokuntoisia tai puita, jotka heikentävät erilaisia kalliolajeja sekä katajien asemaa.

Kaadettavat puut ovat valtaosiltaan pieniä pihlajia, koivuja ja vaahteroita. Alueen hoidossa tavoitteena on luonnonkasvillisuuden säilyttäminen, luonnon monimuotoisuus ja ulkoilumahdollisuuksien turvaaminen. Karikon lenkin ja muiden puistokäytävien välittömässä läheisyydessä huolehditaan ensisijaisesti ulkoilijoiden turvallisuudesta.

Samassa yhteydessä Urheilupuistosta kaadetaan kaksi lehmusta läheltä Paavo Nurmen stadionia sekä koivuja Välikentän läheisyydestä.

Alueelta kaadettavista puista osa rungon kappaleista jätetään maastoon maarungoiksi luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Työt aloitetaan joulukuun 15. päivä ja valmista on tammikuun lopussa.

Urheilupuiston puistometsäsuunnitelma

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 2.11.2021 Turun Urheilupuiston puistometsäsuunnitelman vuosille 2021–2025. Urheilupuiston puistometsäsuunnitelman tarkoituksena on tarkastella alueen hoitotarpeita puuston näkökulmasta. Urheilupuiston metsäiset alueet lisättiin puistometsäsuunnitelmassa säännöllisen hoidon piiriin. Urheilupuisto on historiallisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti arvokas viheralue, jossa liikunta- ja urheiluaktiviteetit yhdistyvät puistomaiseen ja jopa lähes metsämaiseen ympäristöön.

Asiasanat: 
Kaupunginosa/Alue: