Vuonna 2016 syntyneiden lasten huoltajat saavat ilmoituksen esiopetuspaikasta vuoden 2021 loppuun mennessä. Ilmoitus lähetetään tekstiviestillä huoltajan puhelinnumeroon.

Turun kaupungin varhaiskasvatus osoittaa esiopetuspaikan lapsen kotiosoitteen mukaisesta esiopetusyksiköstä. Vuonna 2016 syntyneiden lasten huoltajat saavat ilmoituksen esiopetuspaikasta vuoden 2021 loppuun mennessä. Ilmoitus lähetetään tekstiviestillä huoltajan puhelinnumeroon. Mikäli huoltaja hyväksyy osoitetun esiopetuspaikan, hän tulee saamaan kevään 2022 aikana päätöksen esiopetuspaikasta. Lasta ei tarvitse erikseen ilmoittaa esiopetukseen.

Vuonna 2016 syntyneiden lasten esiopetus alkaa 10.8.2022 ja päättyy 31.5.2023. Esiopetusta annetaan päivittäin neljä tuntia ja se on maksutonta. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Huoltajalla on oikeus ilmoittaa lapsensa myös muuhun kuin Turun kaupungin ilmoittamaan esiopetuspaikkaan. Mikäli huoltaja haluaa ilmoittaa lapsensa muuhun kuin Turun kaupungin ilmoittamaan esiopetuspaikkaan, ilmoittautuminen tapahtuu sähköisen asioinnin kautta 2.–16.1.2022: www.turku.fi/esiopetus.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, eikä hänellä vielä ole varhaiskasvatuspaikkaa, tulee täydentävän varhaiskasvatuksen osalta jättää erillinen hakemus sähköisesti. Päätökset esiopetuspaikoista ja mahdollisesta esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuspaikoista lähetetään huoltajille huhtikuun 2022 loppuun mennessä.

Kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun osallistuvien lasten huoltajille ei tule ilmoitusta

Osa 2016 syntyneistä lapsista on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa. Heille ei tule viestiä. Oletuksena on se, että lapsi jatkaa kokeilussa.

Mikäli huoltaja haluaa tehdä muutoksia lapsensa esiopetusjärjestelyihin, tai jostain syystä huoltaja ei ole tekstiviestiä saanut, hänen tulee tehdä edellä mainittu ilmoitus.

Kokeilulain mukaan koeryhmään kuuluvan lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu kaksi vuotta kestävään kokeilutoimipaikassa järjestettyyn esiopetukseen tai muuhun kaksivuotisen esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Vuonna 2017 syntyneiden lasten elokuussa 2022 alkavasta kaksivuotisesta esiopetuskokeilusta tiedotetaan erikseen keväällä 2022.

Esiopetuspaikan määräytyminen ja perusteet

Lapsen lopullinen esiopetuspaikka määräytyy kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisessä varhaiskasvatus- ja perusopetusjaostossa päätettyjen esiopetuspaikan osoittamisperiaatteiden mukaisesti. Esiopetuksen oppilaaksi ottoa koskevat linjaukset ovat Turun kaupungin verkkosivuilla: www.turku.fi/esiopetus.

Asiasanat: