Turku haluaa kehittää yhdenvertaisuutta asukkaitaan kuullen. Parhaillaan päivitetään Turun kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa, ja nyt jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa sen lopputulokseen avoimen kyselyyn vastaamalla.

Turussa on jo pitkään edistetty eri palvelujen kehittämisessä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Tähän liittyen kaupunki päivittää kahden vuoden välein yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaansa ”Turku kuuluu kaikille”. Päivityksen yhteydessä kaupunki haluaa kuulla turkulaisten mielipiteitä ja ehdotuksia suunnitelman toteuttamisen parantamiseksi.

Kaikille avoimeen kyselyyn voi vastata 10. - 23.1. 2022 välisenä aikana Kerro kantasi palvelussa.

Kyselyyn tavoitteena on, että jokainen pääsee vaikuttamaan tärkeäksi kokemiinsa asioihin esimerkiksi vastaamalla seuraavanlaisiin kysymyksiin:

  • Minkälaisia yleisiä näkökulmia toivoisit nostettavaksi suunnitelmaan?
  • Miten erityiskohderyhmät tulisi huomioida?
  • Miten esteettömyyttä ja saavutettavuutta voitaisiin kaupungissa edistää?

Tulevan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman toimenpiteillä pyritään erityisesti parantamaan heikommassa asemassa olevien väestöryhmien entistä parempaa tilanteiden ja näkökulmien huomioimista kaupungin palveluissa.

- Toivomme, että kaupunkilaiset innostuvat vastaamaan kyselyyn ja vaikuttamaan tärkeiksi kokemiinsa asioihin. Vastaukset auttavat meitä kohdentamaan suunnitelmaan kirjattavia tulevia toimenpiteitä, Turun kaupungin hyvinvoinnin erityisasiantuntija Minna Lainio-Peltola sanoo.

Pormestariohjelmasta lähtökohdat tulevalle suunnitelmalle

Turun pormestariohjelman mukaan Turussa edistetään kaikkien ihmisten yhdenvertaista kohtelua ja tasa-arvoa kaupunkilaisten keskuudessa ja kaupungin toiminnassa. Ohjelman hengen mukaisesti tulevalla suunnitelman päivityksellä halutaan muuttaa Turun väestön monimuotoisuus voimavaraksi ja vahvuudeksi.

Tavoitteena on asiakastarpeiden entistä parempi ja yksilöllisempi huomiointi asukkaiden sujuvan arjen mahdollistamiseksi