Turun kaupungin työterveyshuolto siirtyi liikkeenluovutuksessa Länsirannikon Työterveys Oy:lle 1.1.2022. Länsirannikon Työterveys on omistajilleen palveluita tuottava sidosyksikkö. Sen vuoksi ennen liikkeenluovutusta tehtiin kilpailutus pk-yrityksille ja avustettaville järjestettävästä työterveyshuollosta. Kilpailutuksen jälkeen palveluntuottajaksi valittiin Pihlajalinna.

Lisätiedot:

Kyse on terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) 18.2 §:n mukaisista palveluista: Kunnan on järjestettävä alueellaan sijaitsevissa työpaikoissa työskenteleville työntekijöille työterveyshuoltolain (1383/2001) 12 §:ssä ja muualla laissa säädetyt työterveyshuoltopalvelut.

Kilpailutuksessa kyseessä oli kansallisen kynnysarvon alittava hankinta (diaari 6102-2021) pk-yrityksille ja avustettaville järjestettävä työterveyshuolto (KELA1) ajalle 1.1.2022–31.12.2022 (+1v optio). Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kokonaisuudessaan hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen.

Palveluntuottajaksi valittu Pihlajalinna solmii asiakasyritysten kanssa asiakaskohtaisen sopimuksen palvelun tuottamisesta ja perii asiakkaana olevalta yritykseltä hinnan tarjoamistaan palveluista. Turun kaupunki on oikeutettu valvomaan kilpailutuksen perusteella tuotettavaa palvelua.