Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ollaan Turussa tyytyväisiä. Asiakaskyselyyn vastanneista huoltajista yli 95 prosenttia koki, että toiminta-aika vastaa tarpeita ja lähes kaikki vastanneet lapset kokivat aamu- ja iltapäivätoimintapaikat turvallisiksi.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan huoltajien ja lasten kyselyssä palveluntuottajien ja kaupungin oman toiminnan vastaukset olivat pääsääntöisesti hyvin samansuuntaisia ja kyselyssä annetut arvot olivat tasalaatuisia koko Turun kaupungissa.  

- Kysely osoittaa, että aamu- ja iltapäivätoimintaa tuotetaan suhteellisen tasalaatuisena Turun kaupungissa, riippumatta siitä kuka aamu- ja iltapäivätoiminnan palvelua kaupungissa tuottaa, ja tämä on ehdottomasti hyvä viesti meille toiminnan järjestäjinä, iloitsee aamu- ja iltapäivätoiminnan palvelupäällikkö Sari Nummila-Piispanen. 

Kehittämisen paikat tiedossa jo entuudestaan   

Kehittämistä vaativat asiat, jotka kyselyssä nousivat esille ovat tuttuja ja järjestäjän tiedossa jo entuudestaan. Tilat, yhteistyö koulun kanssa, suuret lapsiryhmät ja lasten tukeen liittyvät asiat vaativat kehittämistä edelleen. Lisäksi vielä nykyistä enemmän toiminnassa tulisi kiinnittää huomiota kiusaamisen vastaiseen työhön ja ymmärtää myös asioita, jotka eivät suoraan näy tai välity ohjaajille.   

Kyselyn tulokset on käyty läpi koko Turun osalta kaupungin oman toiminnan ja palveluntuottajien kanssa ja ohjaajat ovat käyneet läpi oman toimipaikkansa yksilöidyt vastaukset. Jokainen toimipaikka tiedottaa kyselyn tuloksista ja toimenpiteistä suoraan huoltajille.  

Kyselyn tuloksia käytetään toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Lukukautta 2022–2023 suunniteltaessa asiakaskyselyn tulokset huomioidaan niiltä osin kuin tilat ja resurssit sen mahdollistavat. 

- Kysely toteutettiin marraskuussa 2021, jotta vastauksista nousevat toimenpiteet voidaan toteuttaa vielä saman lukuvuoden aikana. Olemme myös toiminnan järjestäjinä lähteneet kehittämään kyselyssä nousseita yhteisiä kehittämistarpeita kuten esimerkiksi välipalaa koskevia palautteita on jo työstetty yhdessä Arkean kanssa, sanoo Nummila-Piispanen. 

Iltapäivätoiminnan tiedottamiseen oltiin pääosin tyytyväisiä. Maksualennuksista asiakkaat toivoivat lisää tietoa. 

Ohjaajien kyselyssä erottui toive yhteistyön ja tiedonkulun kehittämisestä koulujen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan välillä sekä tuen tarpeessa olevien lasten riittävän laadukas toiminta.  

Aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakaskysely huoltajille ja lapsille toteutettiin samanaikaisesti koko Turun alueella. Lisäksi aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajille toteutettiin erillinen kysely toiminnan kehittämiseksi.    

Iltapäivätoiminnan huoltajien ja lasten kyselyyn vastasi yhteensä 403 henkilöä. Yli 60 prosenttia vastaajista on ensimmäisen luokan oppilaiden huoltajia tai lapsia. Ohjaajien kyselyyn vastasi 96 ohjaajaa.