Kerttulin lukion urheilulinjalle, Turun klassillisen lukion ilmaisulinjalle, Katedralskolan i Åbo urheilulinjalle ja Puolalanmäen lukion musiikkilinjalle pyrkiville hakijoille järjestetään hakuajan jälkeen pääsykokeet. Katso lukioiden omilta sivuilta tarkemmat ohjeet.

Kerttulin lukion urheilulinja

Turun klassillisen lukion ilmaisulinja

Puolalanmäen lukion musiikkilinja

Katedralskolan i Åbo