Turun kaupunki valmistautuu vastaanottamaan Ukrainasta sotaa pakenevia. Toimenpiteitä ukrainalaisten hätää ja inhimillistä kärsimystä helpottamaan suunnitellaan parhaillaan. Kaupungin olemassa olevat eri palvelut auttavat hädässä olevia ja lisäksi tiivistä yhteistyötä tehdään vapaaehtoistyötä tekevien järjestöjen sekä viranomaisten kanssa. Päivitetty 6.4.

Turun kaupunki avustaa sodasta kärsiviä ukrainalaisia 150 000 eurolla. Apu annetaan Suomen Punaisen Ristin kautta. Sotatila ja järkyttävät uutiset ja viestit Ukrainan tapahtumista ahdistavat kaiken ikäisiä. 

Kokosimme usein toistuviin kysymyksiin vastauksia kaupungin asiantuntijoilta. 

Kaupungille on tullut paljon kysymyksiä huolestuneilta kuntalaisilta, jotka haluaisivat eri tavoin auttaa ja tukea ukrainalaisia. Kokosimme usein toistuviin kysymyksiin vastauksia kaupungin asiantuntijoilta. 

Miten yksittäiset kansalaiset ja yritykset voivat auttaa Ukrainaa ja ukrainalaisia? 

Esimerkiksi Suomen Punainen Risti, Kirkon ulkomaanapu ja YK:n lastenjärjestö Unicef sekä Lääkärit ilman Rajoja ovat tunnettuja, luotettavia tahoja, joiden kautta voi tukea sodassa olevaa maata. Ensisijaisesti järjestöissä toivotaan rahallista tukea, joka voidaan täsmällisesti kanavoida apua tarvitseville tai tiettyihin tarvikkeisiin. Jotkut järjestöt ovat käynnistäneet lipaskeräyksiä, ja heille voi lahjoittaa aikaa toimimalla lipaskerääjänä. Järjestöjen vapaaehtoisrekistereihin voi ilmoittautua avunantajaksi tulevia tarpeita varten.  

Tällä hetkellä tavaralahjoituksille ei ole erilliskeräystä, joten tavaraa voi lahjoittaa normaaliin tapaan esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin Kontin kautta. Konteista tavaraa saadaan hankittua avuntarvitsijoille Maahanmuuttovirasto Migrin välityksellä. 

Suomen Punainen Risti on perustanut Maahanmuuttoviraston pyynnöstä valtakunnallisen infopisteen avuntarjoajille, joka kokoaa tietoa tarjolla olevasta avusta ja välittää sitä eteenpäin avun koordinoimista varten. Ensisijaisesti Suomen Punainen risti kerää tietoa maahantulijoille tarkoitetusta avusta, kuten majoituskohteista, lahjoituksista ja palveluista. Nettisivulla olevan lomakkeen kautta voi kuitenkin jättää myös muunlaisia avuntarjouksia, jotka liittyvät Ukrainan kriisistä kärsivien auttamiseen. Yksityishenkilöt, yhteisöt, järjestöt, yritykset sekä muut tahot voivat jättää ilmoituksensa tämän sivun kautta.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän, Turun kaupungin ja Punaisen Ristin yhteisessä Avustuspisteessä aletaan kerätä materiaalista apua Ukrainan sotaa paenneiden auttamiseksi maanantaista 28.3.2022 alkaen. Lisätietoa:

Mikäli olet kiinnostunut palkkaamaan ukrainalaista työvoimaa, ole yhteydessä Varsinais-Suomen TE-toimistoon. Voit ilmoittaa työpaikasta sähköpostilla: tyonantajapalvelut.varsinais-suomi@te-toimisto.fi

Jos järjestän kuljetuksia ja tuon ukrainalaisia Suomeen, mitä teen? 

Lukuisat toimijat ja yksityishenkilöt ovat kertoneet hakevansa Ukrainasta Venäjän hyökkäyksen takia paenneita ihmisiä Suomeen. Maahanmuuttovirasto Migri pyytää, että heille ilmoitetaan vapaaehtoisilla kuljetuksilla saapuvista ukrainalaisista. 

Kuka huolehtii Turkuun tulevien ukrainalaisten asumisesta? 

Kaupunki on varautunut tarjoamaan hätämajoitusta kunnan alueella oleskeleville, joilla ei ole majoitusta Turussa. Hätämajoitusta järjestetään riippumatta henkilön oleskelustatuksesta. Sillä ei ole väliä, hakeeko tulija virallisesti tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa vai ei.
 
Virallista tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa hakevien majoittamisesta vastaa Suomen maahanmuuttovirasto Migri. Turun vastaanottokeskus kuuluu Migrin tarjoamiin majoitusvaihtoehtoihin. Jos saapuja hakee Suomesta tilapäistä suojelua tai  turvapaikkaa, turvapaikanhakijaksi rekisteröiminen tapahtuu poliisiviranomaisen kautta.  

Osa ukrainalaisista sotaa pakenevista saattaa majoittua sukulaisten ja ystävien luona ilman minkään virallisen tahon apua. Passin kanssa matkustavilla on vapaa oikeus oleskella Suomessa 3 kuukautta ilman viisumia. 
 
Sosiaalisessa mediassa ja verkossa on ryhmiä, joissa tarjotaan yksityismajoitusta. Kaupunki voi ohjata ottamaan yhteyttä kuitenkin vain sellaisiin toimijoihin, jotka ovat vakiintuneita järjestöjä ja perehtyneet sotaa paossa olevien majoittamiseen. 

Miten Turun kaupunki varautuu ukrainalaisten pakolaisten tuloon?

Varautumissuunnitelmia ja valmisteluja tehdään kaupungin eri palveluissa.

Turun kaupunki järjestää pakolaisille majoituksen yhteistyössä SPR:n kanssa. Heille järjestetään tarvittaessa hätämajoitus ja muut akuutit sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ukrainalaisille pakolaisille tarjotaan henkistä tukea, ohjausta ja neuvontaa. Heitä tiedotetaan tarjottavasta avusta ja tuesta sekä väylistä avun hakemiseen. Järjestettävät sosiaali- ja terveyspalvelut riippuvat siitä, tulevatko he Suomeen normaalisti matkustajina tai työntekijöinä vai hakevatko he turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua. Avun ja tuen järjestämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.  

Mistä saan ajankohtaista tietoa pakolaisasioihin liittyen?  

Suomen Maahanmuuttovirasto Migrin verkkosivuilta saa ohjeita ja neuvoja siitä, kuinka on hyvä toimia vieraaseen maahan tullessa. Tietoja on sekä suomeksi että englanniksi. Sivuilla myös neuvoja Ukrainan tilanteeseen liittyen muun muassa turvapaikanhausta, oleskeluluvasta, avustuksista, lahjoituksista ja auttamisesta. 

Mihin voi ottaa yhteyttä, jos sota Ukrainassa ahdistaa ja tarvitsen tukea? 

Mistä saan tietoa kaupungin palveluista Ukrainasta paenneille?