Turun kaupunki noudattaa Ruokaviraston tuoreita ohjeistuksia liittyen eläinten tuomiseen Ukrainasta. Koirat saavat ekinokokkilääkityksen rajalla. Muut velvoitteet lemmikin omistajan on hoidettava eläinlääkärin vastaanotolla kolmen vuorokauden kuluessa Suomeen saapumisesta.

Ukrainan kriisi on johtanut mittaviin pakolaistulviin. Suomi noudattaa komission pyyntöä ja sallii pakolaisten lemmikkien maahantulon omistajan kanssa vaikka lemmikin maahantulon edellytykset eivät täyttyisikään. Näissä tapauksissa pakolaisten on ilmoittauduttava rajalla Tulliin, joka kirjaa päätökseen kaikki olemassa olevat tiedot lemmikistä, omistajasta ja määränpäästä. Päätöksessä luetellaan velvoitteet omistajalle sen mukaan, millaisia puutteita maahantulovaatimuksissa on ollut (sirutus, rabiesrokotus, madotus, kotieristys).

Myös Venäjältä palaa nyt paljon suomalaisia sekä ulkomaalaisia Suomen kautta muualle. Ruokavirasto on päättänyt laajentaa force majeure -ehdot koskemaan myös Venäjältä pakottavasta syystä poistuvien EU-kansalaisten ja muiden henkilöiden koiria, kissoja ja frettejä.

Ekinokokkilääkitys rajalla, muut velvoitteet eläinlääkärissä

Tulli on hankkinut rajanylityspaikoille ekinokokkilääkettä sekä ukrainalaisten pakolaisten koirille että Venäjältä pakottavasta syystä poistuvien henkilöiden koirille. Ekinokokkilääkitys annetaan siis rajalla. Muut velvoitteet lemmikin omistajan tulee hoitaa kuntoon eläinlääkärin vastaanotolla kolmen vuorokauden kuluessa. Turun valvontaeläinlääkäri rokotti lemmikkejä toukokuun 2022 loppuun saakka.

Helpotukset koskevat vain ukrainalaisia pakolaisia sekä Venäjältä poistuvia EU-kansalaisia ja muita henkilöitä, jotka matkustavat lemmikin kanssa. Esimerkiksi rescue-koirien tuomiseen Ukrainasta tai Venäjältä sovelletaan normaalia lainsäädäntöä. Hevosiin liittyen lainsäädäntö ei tunne force majeure -poikkeuksia.

Rabies on zoonoosi eli ihmisiin tarttuva tappava virustauti. Ukrainassa tautia esiintyy koko valtion alueella ja tautitapauksia eläimillä on tuhansia vuosittain. Rokotus estää taudin syntymisen, muttei paranna tautia mikäli eläin on infektoitunut ennen rokotusta. Tästä syystä eläinten rokotus ja kotieristys on ehdottoman tarpeellinen.

Ekinokokki on koiraeläinten heisimato, mikä voi ihmisellä aiheuttaa ns. ekinokokkoosin eli kystisen tai alveolaarisen ekinokokkoosin. Tästä syystä tuontikoirien loishäätö on ehdottoman tärkeää, jotta Suomi säilyisi ekinokokkivapaana. Tällä turvaamme myös sen, että metsiemme puolukat ja mustikat ovat jatkossakin syötävissä ilman kuumennusta.

Kaupunginosa/Alue: