Turun kaupunginhallitus päätti 28.3.2022, että Turun kaupunkikonsernin tavoitteena on irtautua Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalahankkeesta, mikäli hankkeen osakkaana tai laitetoimittajana on Rosatom taikka muu venäläinen toimija.

Käytännössä asia koskee Turku Energiaa, joka omistaa 3,73 prosenttia Fennovoiman pääomistajasta Voimaosakeyhtiö SF:stä. Venäläisen Rosatomin suomalainen tytäryhtiö RAOS Voima Oy omistaa 34 prosenttia Fennovoimasta.

Kansainvälispoliittisen tilanteen kiristymisen vuoksi hankkeen toteutumiselle on muodostunut huomattavia epävarmuustekijöitä.

Turun kaupunginhallituksen päätöksen mukaan Turku Energian tulisi ryhtyä muuttuneessa toimintaympäristössä kaikkiin sopimusten mahdollistamiin toimenpiteisiin Hanhikivi 1 -hankkeeseen liittyvien taloudellisten ja juridisten riskien minimoimiseksi tilanteessa, mikäli hanke tulisi kariutumaan rakennusluvan epäämisen, laitostoimittajaan kohdistuneiden talouspakotteiden tai muiden painavien syiden seurauksena.

Turun kaupunki myös kiirehtii työ- ja elinkeinoministeriötä ja eduskuntaa ratkaisemaan hankkeen rakennuslupahakemuksen sekä ilmoittaa kantanaan, että luvan myöntämiselle ei ole olemassa edellytyksiä.

Päätösesitystä on edeltänyt Turku Energialle tehty selvityspyyntö, jossa Turku Energialta on kysytty miten ja millä ehdoin irtautuminen on mahdollista, mitkä ovat Turku Energian velvoitteet Voimaosakeyhtiö SF OY:n osakkaana, mitkä ovat irtautumisen taloudelliset vaikutukset ja mitkä ovat merkittävimmät juridiset riskit liittyen irtautumiseen.

Kaupunginhallituksen päätös löytyy Turun kaupungin verkkosivuilta.