Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa lisää valtavasti kustannuspaineita koko maailmassa eri toimijoille niin urakoiden, tavaroiden kuin palveluidenkin hankintaan. Sodalla ja sen seurauksena Venäjälle ja Valko-Venäjälle asetetuilla pakotteilla ja vastapakotteilla on ollut ja tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia moneen asiaan yhteiskunnassa.

Turun kaupunki varautuu kustannusten nousuun. Ukrainan sodalla ja siihen liittyvillä pakotteilla tulee olemaan vaikutuksia myös Turun kaupungin urakka-, tavara- ja palveluhankintoihin ja -hankintasopimuksiin. 

Kaupunkilaisille ja julkisuudessa vaikutukset näkyvät varmasti Turun suurten rakennushankkeiden kohdalla.

Maanantaina 4.4. kokoontuvalle Turun kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi urakka-, tavara- ja palveluhankintoja ja -hankintasopimuksia koskevat yleiset linjaukset ja toimintatapaohjeet liittyen Ukrainan sodan aiheuttamaan häiriötilanteeseen. 

- Tilanne on hyvin haastava kaikille. Kaupungin velvollisuus on varautua kustannusten nousupaineisiin ja niiden seurauksiin. Seurauksia emme vielä tiedä, mutta lähdemme siitä, että niitä tulee ja kaupunki on parhaansa mukaan niihin varautunut, sanoo Turun pormestari Minna Arve

Turun kaupungin lähtökohtana on myös poikkeuksellisissa oloissa, että tehdyt sopimukset pidetään. Ukrainan sodan aiheuttamia vaikutuksia hankintoihin ja hankintasopimuksiin arvioidaan tapauskohtaisesti. Kaupunginhallitukselle esitetään siksi hyväksyttäväksi toimintatapaohjeet koskien urakoita ja tavara- ja palveluhankintoja Ukrainan sodan vaikutuksiin liittyen. Toimintatapaohjeet ovat voimassa toistaiseksi.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että kansliapäällikkö valtuutetaan tarvittavat muutokset toimintatapaohjeisiin ja että päätös voidaan panna täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta ja että kaupunginhallituksen pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan heti.