Turkuun halutaan Asuntomessut vuodeksi 2027. Maanantaina 25.4. kokoontunut Turun kaupunginhallitus päätti asuntomessutapahtuman hakuprosessin käynnistämistä Turkuun. Asuntomessut tukisivat Turun kaupunginvaltuuston vuoden 2022 talousarviopäätöksen tavoitetta lisätä pientaloasumista kaupungissa pitkällä aikavälillä. Messualueeksi esitetään Halisten-Koroisten aluetta.

Turun Asuntomessut valmistelisivat kaupunkia 800-vuotisjuhlavuoteen 2029. Vuoden 2027 vaihtoehtoja ovat kuitenkin vuodet 2028 ja 2030 juhlavuoden molemmin puolin.  Vuotta 2029 pidetään haasteellisena juhlavuoden muun ohjelma- ja tapahtumatarjonnan takia.

Halisten-Koroisten aluetta pidetään ennakkovalmistelujen perusteella erittäin kiinnostavana asuntomessukohteena.
 
- Asuntomessuilla Halisten-Koroisten alueella Turku näyttäisi, miten historiallisen ja kulttuurillisesti erittäin arvokas miljöö rakennettaisiin kauniilla, kiinnostavalla ja kestävällä tavalla, sanoo Turun kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen.
 
Messuja ei rakennettaisi kulttuurisesti arvokkaaseen Koroistenniemen maisemaan, vaan sen reuna-alueille, jonne yleiskaavassa 2029 osoitetaan asumista.

Asuntomessujen valmistelun yhteydessä kaupungissa pystyttäisiin tekemään liikenne- ja infrastruktuuriratkaisuja kuten Koroistenkaari, Halistenväylä, uusi Maarian kirkkosilta joen yli sekä rautatien eritasojärjestelyt Kärsämäessä. Myös olemassa olevan asuntoalueen läpi Maunu Tavastin kadun nimellä kulkevan välikehän osuuden korvaaminen uudella väylällä voitaisiin toteuttaa messujen esiselvityksen aikana.
 
Asuntomessut järjestää yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon Osuuskunta Suomen Asuntomessut yhteistyössä vuosittain vaihtuvien isäntäkaupunkien  kanssa. Asuntomessuja on nyt sovittu vuoteen 2026 saakka.

Haku käynnistyisi kaavoituksen esiselvityksellä

Jos Turussa tehdään päätös asuntomessujen hakemisesta, käynnistetään ennen sopimuksen hyväksymistä kaavoituksen esiselvitys, jossa selvitetään palveluverkon kehittämistarpeet, mahdolliset kynnysinvestoinnit, kaupunkiympäristöön tarvittavat tilapäisjärjestelyt sekä alustava kaavatalouslaskelma. Käytännössä messuvuoden kiinnittäminen vuodelle 2027 tai 2028 tarkoittaisi asemakaavoitusohjelman ja investointiohjelman tarkistustarpeita vuosien 2023 – 2026 ajalta.
 
Sopimus asuntomessujen järjestämisestä, linjaus täsmällisestä ajankohdasta, sijainnista, messujen keskeisistä tavoitteista, teemoista sekä resursoinnista tuotaisiin päätettäväksi vuoden 2022 aikana. Messujen toteuttamisesta vastaisi Turun kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus elinvoiman johtoryhmän ohjauksessa.
 
Asuntomessut on järjestetty lähes vuosittain vuodesta 1970 lähtien. Turussa Asuntomessut on järjestetty kerran, vuonna 1988 Katariinanlaaksossa. Turun Asuntomessut olivat siihen mennessä messuhistorian suosituimmat - kävijöitä oli yli 230 000. Viime korona on syönyt messujen kävijämääriä, mutta samaan aikaan niiden näkyvyys ja vaikuttavuus niin virtuaalisessa kuin perinteisessä mediassa on kasvanut.
 
- Uskomme, että huolella suunnitellut, historiallisen miljöön viereen tuotavat, mutta tulevaisuuteen katsovat asuntomessut houkuttelisivat sekä valtavasti kävijöitä että tuottaisivat Turulle huikeaa kasvuun liittyvää myönteistä näkyvyyttä mediassa, sanoo Timo Hintsanen.
 
Messujen lähihistoriassa onnistuneimpia messujen paikkoja ovat olleet sellaiset kohteet, jotka liittyvät kiinteästi olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen, mutta kaipaavat sysäystä kehityksen käynnistämiseksi.
 
Suomen Asuntomessut vastaa messutapahtuman vaatimista yleisöpalveluista, messutekniikasta ja tapahtuman markkinoinnista. Isäntäkaupunki vastaa kohteen kaavoituksesta ja kunnallistekniikasta aikataulun mukaan sekä messupysäköinnistä. Rakennuttajat ja rakentajat puolestaan vastaavat omien kohteittensa toteutuksesta, rahoituksesta ja messuesittelystä.

Asiasanat: