Turun normaalikoulun juuret ovat Karjalassa, kauniissa Käkisalmi-nimisessä kaupungissa. Sinne perustettiin vuonna 1892 Käkisalmen reaali- ja porvarikoulu. Turun ja Käkisalmen välinen etäisyys on 500 km.

Tuolloin 130 vuotta sitten koulunkäynti oli kovin erilaista. Koulua käytiin aluksi vain neljä vuotta, mutta pian koulussa saattoi opiskella ylioppilaaksi asti. Koulun nimikin muuttui Käkisalmen yhteiskouluksi. Miesopettajat saattoivat silloin kutsua toisiaan nimellä, mutta naisopettajat puhuttelivat toisiaan käyttäen 3. persoonaa. -”Miten hän on tänään jaksanut? ”

Kun koulu täytti 40 vuotta, koulu siirtyi valtion ylläpitämäksi. Pian tämän jälkeen vuonna 1935 valmistui uusi koulurakennus noin 400 oppilaalle. Tuo rakennus on yhä olemassa ja moni koulumme nykyinen opettaja on myös vieraillut siellä. Koulumme pihamaalta löytyy muistona omista juuristamme Käkisalmen yhteislyseon portin reunuskivi. Koko 1930-luku oli koululle hienoa aikaa ja koulu tuli tunnetuksi siitä, että siellä opetettiin luonnontieteitä jo tuolloin kokeellisin menetelmin.

Vuonna 1939 syttynyt talvisota merkitsi käännettä. Koulu muuttui välillä jopa sotilassairaalaksi. Kun syksyllä 1944 sotatoimet kiihtyivät uudelleen, hallitus päätti siirtää koulun Turkuun, Kauppatorin laitaan, Eerikinkadun ja Aurakadun kulmassa sijainneeseen vanhaan postitaloon.

Vuonna 1957 koulu siirtyi Mestarinkadulle, samaan rakennukseen, jossa nykyisin toimii Steiner koulu. Vuosi 1957 merkitsi opetusharjoittelun alkua Turussa ja koulun nimikin vaihtui Turun normaalilyseoksi. Turun ohella opettajia valmistui Helsingistä ja Jyväskylästä. Lisäksi Turussa toimi toinenkin opettajia valmistava yksikkö. Nummen kansakoulussa oli aloitettu luokanopettajien koulutukseen keskittynyt opettajakorkeakoulu vuonna 1949.

Uusi nimi korkkasi koulun uuden ajan

Nykyisen nimensä Turun normaalikoulu sai vuonna 1974, kun koulusta tuli osa Turun yliopistoa. Samassa yhteydessä Nummen koulusta tuli normaalikoulun ala-aste. Nykyinen koulumme muodostui vuonna 1980, kun Mestarinkadun norssi ja Nummen ala-aste yhdistettiin saman katon alle ja koulu muutti Varissuolle rakennettuun uuteen, hienoon koulurakennukseen. Norssista tuli yhtenäinen peruskoulu ja lukio. Viimeisin muutos tapahtui vuonna 2003, kun normaalikoulun yhteydessä aloitti toimintansa kaupungin perustama Turun kansainvälinen koulu.

Tänään Turun yliopiston harjoittelukoulu, norssi, on 1200 oppilaan ja opiskelijan kouluyhteisö. Sen vahvuuksia on korkeasti koulutettu opettajakunta, jonka työ perustuu tutkittuun tietoon ja hyvään yhteistyöhön kasvatustieteiden tiedekunnan ja yliopiston eri ainelaitosten kanssa. Koulu on tunnettu kaksikielisestä opetuksestaan ja lukion kansainvälisestä IB Diploma Programme -ohjelmastaan. Se on tunnettu asiantuntijuudestaan kielellisesti ja kulttuurisesti erilaisten oppijoiden koulutuksessa. Se on oppimisympäristö, jossa otetaan huomioon moninaiset oppijat, opetusharjoittelijat ja henkilöstö. Näiden vahvuuksien avulla ja itseemme luottaen niin oppilaamme, opiskelijamme, harjoittelijamme, koko henkilöstömme kuin yhteistyökumppanimme voivat katsoa luottavaisin ja hyvillä mielin tulevaisuuteen.

Kuten pitkä, monivaiheinen historiamme osoittaa - nimet ja paikat vaihtuu, mutta koulu pysyy!

Teksti: Turun normaalikoulu

Turun normaalikoulu verkossa: Koulun kotisivut