Kaikki pyöräilyyn liittyviä palveluita Turun seudulla tuottavat tahot voivat jatkossa hyödyntää pyöräilylle laadittua brändi-ilmettä. Yhtenäinen ilme auttaa tekemään palveluja tunnetuksi ja pyöräilijöitä löytämään niiden luo.
  • Brändin aineistoja saa vapaasti hyödyntää Turun seudun pyöräilyyn liittyvissä yhteyksissä.
  • Brändikirjan ja materiaalit voi ladata käyttöön sivuilta turku.fi/ilopyöräillä.
  • Somessa Turun seudun pyöräilyä yhdistävänä aihetunnisteena toimii #ilopyöräillä.

Turku lanseeraa valtakunnallisen pyöräilyviikon huipennukseksi seudullisen pyöräilybrändin, jonka tavoitteena on lisätä pyöräilyn houkuttelevuutta ja parantaa pyöräilyolosuhteita edistävien toimenpiteiden näkyvyyttä. Pyöräilybrändi kokoaa yhden ilmeen alle pyöräilijöille tarkoitetut palvelut Turun seudulla.

- Pyöräily on tärkeä kulkumuoto, jonka tukeminen edistää yhteisiä liikenteen kehittämistavoitteitamme monin tavoin. On hienoa, että pyöräily saa oman tunnuksensa ja yhteisen ilmeen koko kaupunkiseudulla - riippumatta siitä missä palvelu sijaitsee tai kuka sen tuottaa, sanoo liikennejärjestelmätyön erikoissuunnittelija Salla Murmann Varsinais-Suomen liitosta.

Ilo pyöräillä!

Pyöräilybrändin ydin luotiin alkuvuonna 2022 yhteisissä työpajoissa. Mukaan kutsuttiin laajasti Turun seudun kuntien ja kaupunkien edustajia sekä kaupunkiliikenteen ja liikkumisen asiantuntijoita. Työstön edetessä ydinryhmän muodostivat Varsinais-Suomen liiton Viisaan liikkumisen työryhmän jäsenet, jotka myös ohjasivat brändityötä viestinnän tuella. Toteutuksesta vastasi mainostoimisto Hansdotter.

Pyöräilybrändin pyöreässä tunnuksessa on keltaisella pohjalla kuvituksena äärettömyyssymbolista muodostuva polkupyörä. Brändin materiaaleissa päävärinä toimii tumma yönsininen. Sen oheen asettuu keltainen tunnus ja muita värillisiä, pyöräilystä inspiraationsa saaneita graafisia elementtejä. Keltainen väri yhdistää ilmeen myös Turun seudun joukkoliikenteeseen ja sieltä tuttuihin kaupunkipyöriin, Fölläreihin, jotka kulkevat jatkossakin omalla ilmeellään.  

Ensimmäisenä Turun seudun pyöräilybrändin ilmeen saavat Turun uudet pyörien huoltopisteet.

Turun kaupungilla liikkumispalveluiden hankepäällikkönä toimiva Stella Aaltonen kertoo pyöräilyn oman, selkeän tunnuksen ja ilmeen tulevan aitoon tarpeeseen.

- Ensimmäisenä Turun seudun pyöräilybrändin ilmeen saavat Turun uudet pyörien huoltopisteet. Hyödynnämme sitä myös muissa pyöräilyyn liittyvissä kohteissa ja kampanjoissa. Toivomme, että kaikki tahot, niin kunnat, yritykset kuin muut yhteisöt, ottavat pyöräbrändin omakseen ja tuovat sitä esille omassa viestinnässään, Stella Aaltonen sanoo.