​Turun kaupungin liikkumispalveluiden Scale-up -hanke etsii haastateltavia diplomityöhön. Työ paneutuu hankkeen Talvi liikkumisvuodenaikana -toimenpiteeseen.

Ilmoittaudu haastateltavaksi

Diplomityöstä saadaan taustamateriaalia myöhemmin toteutettavaan Turun kaupungin kestävän liikkumisen talvisuunnitelmaan. Diplomityötä varten etsitään nyt haastateltavia kertomaan omasta liikkumisestaan talviaikaan.

Haastateltavan tulisi olla: 

  • 30–55-vuotias
  • työssäkäyvä, ja työmatkan pituus noin 1–7 km 
  • sekä asua Turun keskustan alueella tai läheisyydessä (n. 5 km säteellä keskustasta)

Mainittujen ominaisuuksien lisäksi haastateltavan tulisi kuulua yhteen seuraavista ryhmistä:

  • Ei voisi kuvitellakaan pyöräilevänsä talviaikaan 
  • Olisi kiinnostunut aloittamaan talvipyöräilyn 
  • On talvipyöräillyt 1–2 talvea 
  • On talvipyöräillyt jo pitkään 

Haastateltavaksi voi ilmoittautua tällä lomakkeella tai suoraan Katariina Kasviselle (katariina.kasvinen@aalto.fi). Ilmoitusta saa myös jakaa muille sopiville haastateltaville. 

Haastattelut kestävät noin tunnin ja ne toteutetaan heinäkuun aikana. Haastattelut voidaan toteuttaa haastateltavalle sopivassa sijainnissa Turussa tai vaihtoehtoisesti etänä. 

Haastattelut toteuttaa Aalto-yliopiston opiskelija Katariina Kasvinen (katariina.kasvinen@aalto.fi), johon voi olla yhteydessä, jos ilmenee jotain kysyttävää. Scale-up-hankkeesta lisätietoja antaa Katariina Salokannel (katariina.salokannel@turku.fi).