Yrityksen kasvu ja kehittyminen

Turun seudulla yritys- ja innovaatiopalvelut on koottu Turku Business Regionin alle. Palvelujen koordinoinnista vastaa kehitysyhtiö Turku Science Park Oy. Toimitilat sijaitsevat Kupittaalla nopeasti kehittyvällä Turun Tiedepuiston alueella.

Turku Business Region tarjoaa tukea yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen, tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan tehostamiseen sekä rahoituksen järjestämiseen. Apua saa myös yhteistyökumppanuuksien rakentamiseen ja osaavien työntekijöiden löytämiseen.

Turun Aikuiskoulutuskeskus kehittää yrityksiä, organisaatioita ja työyhteisöjä erityisesti muutos- ja murrostilanteissa. Kehittämistyö on useimmiten pitkäjänteistä ja tapahtuu tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

ELY-keskus tarjoaa asiantuntijapalveluita ja rahoitusta pk-yritysten kasvuun, liiketoiminnan ja johtamistaitojen tehostamiseen, teknologian ja innovaatioiden kehittämiseen, henkilöstön ammattitaidon päivittämiseen tai uusien työntekijöiden kouluttamiseen. Tavoitteena on nopeuttaa yritysten kansainvälistymistä ja pääsyä ulkomaisille markkinoille.

Käyntiosoite: 

Joukahaisenkatu 3-5 A
20520 Turku